Afişalar

Bu sahypada islendik afişalary goýup bilersiňiz konsertler we başga bildirişler.

Afişa goýmak mugt imo-da habarlaşyp bilersiňiz: +99363115394

       
20.12.2019

20.12.2019

 

Arzuw ýoly restorany 18:00da Tel: +99365601017

20.12.2019

20.12.2019

 

2019-njy ýylyň Dekabr aýynyň 20-ne Balkan welaýatynyň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunyň medeni-sport toplumynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli geçiriljek estrada aýdymçylarynyň şowhunly konsertine çagyrýarys!

19.12.2019

19.12.2019

 

2019-njy ýylyň Dekabr aýynyň 19-na Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň medeniýet öýünde Täze ýyl mynasybetli ýaş estrada aýdymçylarynyň şowhunly konsertine çagyrýarys!

18.12.2019

18.12.2019

 

2019-njy ýylyň Dekabr aýynyň 18-ne Daşoguz welaýatynyň Altyn ýol medeniýet öýünde Täze ýyl mynasybetli ýaş estrada aýdymçylarynyň şowhunly konsertine çagyrýarys!

17.12.2019

17.12.2019

 

2019-njy ýylyň Dekabr aýynyň 17-ne Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli geçiriljek Marynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgünde ýaş estrada aýdymçylarynyň şowhuny konsertine çagyrýarys!

16.12.2019

16.12.2019

 

2019-njy ýylyň Dekabr aýynyň 16-na täze ýyl baýramçylygy mynasybetli geçiriljek Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde medeniýet merkezinde ýaş estrada aýdymçylarynyň şowhunly konsertine çagyrýarys!

30.12.2019

30.12.2019

 

Täze Ýyl 2020 Show konsert, 30-njy dekabrda MSM Toý Mekany. Tel: +99365888222

28.12.2019

28.12.2019

 

Ahmedi Show 28-nji dekabr Altyn Aý Restoranda sagat 19:00da. Tel: +99363702707

25.12.2019

25.12.2019

 

Ahmedi Show 25nji dekabr "Bagtyýarlyk" toý mekany sagat 19:00 tel: +99363065657

28.12.2019

28.12.2019

 

Berkarar toý mekany täze ýyl mynasybetli 28-nji dekabrda geçiriljek baýramçylyk agşamyna çagyrýarys.

04.12.2019

 

4-nji dekabrda sagat 18:00 "Hezzet" restoranyň açylyş dabarasy mynasybetli uly show konsert geçirilýär.Giriş mugt.Çykyş etýänler: S Beater, Myrat Molla, Yagshy, Firyuza Rozyyewa, Dj Eziz. Habarlaşmak üçin tel:687812 Täze ýyl üçin geçirilýän showlaryñ ilkinjisi.