Aýdymyň sözleri

Gaýtalanýa şol bir günüm
Gürläp bilemok doňup galdy meň dilim
Dört diwaryň içinde ýalňyz özüm
Maňa gerek däl hiç kim
Bir bagyşla sözi wagty dolarmy yzyna
Meň güýjim ýok indi ýitirdim özümi, Özümi
Öz bolup ýürüşüme nebsim agyrýar
Nebsim agyrýar, bu ýürek aglaýar
Ýalan ýylgyryşlardan indi ýadaýan
Sesizje aglaýan göz ýaşlarymy gizleýän
Öz bolup ýürüşüme nebsim agyrýar
Nebsim agyrýar, bu ýürek aglaýar
Ýalan ýylgyryşlardan indi ýadaýan
Sesizje aglaýan göz ýaşlarymy gizleýän
Gaýtalanýa şol bir günüm
Gürläp bilemok doňup galdy meň dilim
Dört diwaryň içinde ýalňyz özüm
Maňa gerek däl hiç kim
Bir bagyşla sözi wagty dolarmy yzyna
Meň güýjim ýok indi ýitirdim özümi, Özümi
Öz bolup ýürüşüme nebsim agyrýar
Nebsim agyrýar, bu ýürek aglaýar
Ýalan ýylgyryşlardan indi ýadaýan
Sesizje aglaýan göz ýaşlarymy gizleýän
Öz bolup ýürüşüme nebsim agyrýar
Nebsim agyrýar, bu ýürek aglaýar
Ýalan ýylgyryşlardan indi ýadaýan
Sesizje aglaýan göz ýaşlarymy gizleýän