Aýdymyň sözleri

Ýar gelmese hasraty eglener
Bu ýerde
Zar diýmese göwnüme dert alar
Wah dert alar
Eglenme eglenme gel sora
Ýüregimiň halyny
Seni gawanaryn men her kimden, Hemmeden
Sen ýüregimiň iň çuň ýerinde, Ýerinde
Ýyladaýsana ýyladaýda meni
Seniň söýgiň ýaşadýar meni
Goýsa baglansyn bu ýollar, Bu ýollar
Degmese nazaryňa nazarym asman aglaýar
Bilmeseň ýüregimiň derdini lukman hiç bilmeýär
Ýyladaýsana ýyladaýda meniň kalbymy
Seniň söýgiň ýaşadýar meni
Seni gawanaryn men her kimden, Hemmeden
Sen ýüregimiň iň çuň ýerinde, Ýerinde
Ýyladaýsana ýyladaýda meni
Seniň söýgiň ýaşadýar meni
Goýsa baglansyn bu ýollar, Bu ýollar
Seni gawanaryn men her kimden, Hemmeden
Sen ýüregimiň iň çuň ýerinde, Ýerinde
Ýyladaýsana ýyladaýda meni
Seniň söýgiň ýaşadýar meni
Goýsa baglansyn bu ýollar, Bu ýollar