Aýdymyň sözleri

Goýberme, dözme, ýanmany maňa
Söýgi ýangynmy ýa-da?
Dymma-dymma
Kim bar, kim bar ýüregiňde?
Dözme, ýanmany maňa
Söýgi ýalanmy ýa-da?
Dymma-dymma
Kim bar, kim bar ýüregiňde?
Bize göz degdimi
Gora bilmedik biz ýar
Söýgüni
Aýaman, alawladan
Dözebilmen belki
Pozabilmen belki
Ýar, seniň, adyňy
Ýürekden
Dur, aýdaý, ýalňyşdyk biz nirede
Azaşdyk biz belki-de
Belki-de
Aýralyk agyr ikimizede
Aýdaý, ýalňyşdyk biz nirede
Azaşdyk biz belki-de
Belki-de
Aýralyk agyr ikimizede