Aýdymyň sözleri

Seň ýeriňe hiç kim ýok
Bu ýüregim oňanok
Sensiz, men sensiz
Gaýtalaýan adyňy hem seni söýýänimi
Sesiz ýar sesiz
Ýene ýene göresem seniň göziňi
Bagytly duýýaryn özümi
Elmydam, elmydam
Goýberme meniň ellerimi
Hiç kim tutmaz seniň ýeriňi
Ynan maňa ynan
Ýürekde ýekeje diňe sen bagytly men hemmeden
Baryňda meň ýanymda
Ýaşaýyn ýar diňe seniň söýgiň bilen
Ýanyňda seň ýanyňda
Gelde meni alyp git
Sensiz her dertli günlerimde
Hany gel
Gelde meni alyp git
Ýetilmejek umytlarymda
Hany gel
Ýene ýene göresem seniň göziňi
Bagytly duýýaryn özümi
Elmydam, elmydam
Goýberme meniň ellerimi
Hiç kim tutmaz seniň ýeriňi
Ynan maňa ynan
Ýürekde ýekeje diňe sen bagytly men hemmeden
Baryňda meň ýanymda
Ýaşaýyn ýar diňe seniň söýgiň bilen
Ýanyňda seň ýanyňda
Ýürekde ýekeje diňe sen bagytly men hemmeden
Baryňda meň ýanymda
Ýaşaýyn ýar diňe seniň söýgiň bilen
Ýanyňda seň ýanyňda
Ýürekde ýekeje diňe sen bagytly men hemmeden
Baryňda meň ýanymda
Ýaşaýyn ýar diňe seniň söýgiň bilen
Ýanyňda seň ýanyňda